نمونه ای از خروجی سنتی پروژه های تحقیقاتی سال 1396– پروژه بار بیماریها مرکز تحقیقات بیماریهای غیر واگیر
ارائه سامانه ویزیت توسط دکتر فرزادفر در همایش دستیابی به مرجعیت علمی و پژوهشی
داستان ما

همه چیز از اینجا شروع شد

با توجه به روند رو به رشد استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات در نظام سلامت حجم اطلاعات تولیدی از رشد قابل‌ توجهی برخوردار است؛ به‌خصوص آنکه مطالعات علمی پزشکی در حال حاضر حجم قابل ‌توجهی از اطلاعات را در قالب ابر داده تولید می‌نماید. این اطلاعات پس از پردازش‌های مناسب در قالب گزارش‌ها می‌توانند خوراک مدیران ارشد را در راستای تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد تهیه نمایند. بدیهی است چاپ این گزارش‌ها نیازمند چندین هزار صفحه کتاب هست که با توجه به ایستا بودن نوع نمایش داده در کتاب قابلیت‌ها متعددی از جمله مقایسه، تهیه یک گزارش خاص، اعمال فیلترهای جدید و… از ذینفعان این گزارش‌ها سلب می‌گردد. عدم امکان پاسخگویی به سؤالات موجود در بدنه سیاست‌گذاری در زمان موردنیاز همواره شکافی میان این گروه و پژوهشگران حوزه‌های مربوطه ایجاد می‌کند. همچنین پس از ارائه نتایج که در قالب مقالات یا کتب علمی خواهند بود به علت پیچیدگی گفتار، معمولاً سیاست‌گذار قادر به استفاده از نتایج نبوده و این نتایج مورداستفاده قرار نمی‌گیرند. تولید و چاپ کتاب در حیطه مسائل آماری نه‌تنها اثربخشی لازم در حوزه انتقال دانش را ندارد بلکه باعث قطع بی‌رویه درختان می‌شود. همچنین در برخورد با مسائل آنالیز داده‌ای نمی‌توان از کتاب برای آنالیز دقیق و شفاف استفاده کرد.

لذا بر آن شدیم سامانه ای طراحی کنیم که مبتنی بر علوم مصور سازی اطلاعات نتایج پروژه را با حفظ سطوح دسترسی در اختیار محققان، سیاستگذاران، کسب و کارها و سایر ذینفعان قرار دهیم. این پروژه از اوایل سال 1396 شروع شده و ده ها برنامه نویس، متخصص علوم داده و اپیدمیولوژیست در آن فعال هستند. تمامی اطلاعات بارگذاری شده روی سامانه ابتدا به تایید تیم فنی اپیدمیولوژیست مرکز تحقیقات بیماریهای غیر واگیر رسیده و سپس انتشار داده میشود.

با توجه به امکان دانلود نمودارها و اطلاعات و نیز کاربردی، دقیق و با جزئیات بودن نتایج، این سایت بسیار مورد استقبال واقع‌شده و سیاست‌گذاران با توجه به روند زمانی می‌توانند در جهت برنامه‌ریزی از آن استفاده کنند. به‌علاوه پژوهشگران می‌توانند با توجه به میزان بار هر بیماری و یا عوامل خطر موضوع موردنظر جهت پژوهش چه در سطح هر کشور و یا در سطح منطقه‌ای و جهانی را انتخاب کنند.

داده‌های خود را به ابزار قدرتمند تصمیم سازی تبدیل کنید

1394
شروع فعالیت
+5
پروژه مصورسازی شده
+500
شاخص معرفی شده
+100
مقاله چاپ شده
+1000
درخت ذخیره شده
+400،000،000
داده مصورسازی شده
ارائه سامانه ویزیت توسط دکتر فرزادفر در همایش دستیابی به مرجعیت علمی و پژوهشی
استفاده از ویزیت در جلسات سیاست گذاری حوزه سلامت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور