رونمایی از نتایج پیمایش ملی عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر 1400

سامانه مصورسازی اطلاعات

حامیان ویزیت

مقایسه فشار خون در سال‌های 1395 و 1400 در استان‌های کشور

مقایسه توضیع وضعیت چاقی در کشور در مناطق شهری و روستایی در سال‌های 1395 و 1400

1395

1400

بزرگترین رویداد تفسیر اطلاعات سلامت کشور

در سال 1397 یکی از بزرگترین رویدادهای تفسیر اطلاعات سلامت توسط پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد. در این رویداد 100ها اثر از سرار کشور توسط اساتید، دانشجویان و محققین حوزه سلامت بر اساس اطلاعات موجود در سامانه ویزیت ارسال شد، این آثار توسط تیم داوری مجرب مورد ارزیابی قرار گرفت که از 10 اثر برتر تقدیر به عمل آمد.
در ادامه نتایج کلی این رویداد را مشاهده می‌کنید:

تعداد آثار ارسالی به تفکیک دانشگاه

تعداد آثار ارسالی به تفکیک نوع اثر