تیم مصور سازی اطلاعات

مدیر پروژه

فرشاد فرزادفر
دکتری اپیدمیولوژی مدیر پروژه

توسعه نرم افزار

حسین زکایی
کارشناسی ارشد توسعه کسب و کار مدیر محصول
بهمن دمرچیلو
کارشناسی ارشد هوش مصنوعی Fullstack Developer
اشکان مهرگان
کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک Fullstack Developer
حامد معینی
کارشناسی ارشد هوش مصنوعی Fullstack Developer & Data Engineer
پویا فتحی
کارشناس نرم افزار UX Designer & Front-end Developer
علیرضا آزادبخت
کارشناسی علوم کامپیوتر Back-end Developer
علی نعمت الهی
کارشناسی نرم افزار مسئول شبکه و زیرساخت
فرشته سرداری
کارشناسی نرم افزار تستر نرم افزار
علی شریفی
کارشناسی علوم کامپیوتر تحلیلگر داده
احمد شریفیان زاده
کارشناسی علوم کامپیوتر تحلیلگر داده

تیم آنالیز داده

مهرداد آزمین
دکتری بایومکانیک تحلیلگر داده
عرفان قاسمی
دکتری آمار زیستی تحلیلگر داده
سحر سعیدی مقدم
کارشناسی ارشد آمار زیستی متخصص مصور سازی اطلاعات
شاهین روشنی
کارشناسی ارشد آمار زیستی تحلیلگر داده
معین یوسفی
کارشناسی ارشد آمار زیستی تحلیلگر داده
نرگس ابراهیمی
کارشناسی ارشد آمار زیستی تحلیلگر داده
مهتاب روحی فرد
کارشناسی ارشد آمار زیستی تحلیلگر داده
علی قنبری
کارشناسی ارشد آمار زیستی تحلیلگر داده
ناصر احمدی
کارشناسی ارشد آمار زیستی تحلیلگر داده
مسعود مسینایی
کارشناسی ارشد آمار زیستی تحلیلگر داده

تیم تحلیل شاخص های سلامت

شهره نادری مقام
دکتری آموزش بهداشت تحلیلگر شاخص ها
فرنام محبی
دکتری حرفه ای پزشکی تحلیلگر شاخص ها
فرشاد شریفی
دکتری اپیدمیولوژی تحلیلگر شاخص ها
بهرام مهاجر
دکتری حرفه ای پزشکی تحلیلگر شاخص ها

تیم تولید محتوای علمی

نیما فتاحی
دکتری حرفه ای پزشکی تولیدکننده محتوای علمی
زهرا جوراحمد
پزشک عمومی تولیدکننده محتوای علمی
فرهاد منوچهری
دانشجوی پزشکی تولیدکننده محتوای علمی
روزبه فخیمی
دانشجوی پزشکی تولیدکننده محتوای علمی
تینا صلواتی
دانشجوی پزشکی تولیدکننده محتوای علمی
افسون میراکی
دانشجوی پزشکی تولیدکننده محتوای علمی
الهام سلیمانی
دانشجوی پزشکی تولیدکننده محتوای علمی
فرزانه جعفری
دانشجوی پزشکی تولیدکننده محتوای علمی
کامیار کولیجی
دانشجوی پزشکی تولیدکننده محتوای علمی
حامد جعفرپور
دانشجوی پزشکی تولیدکننده محتوای علمی
راشد مخدوم
دانشجوی پزشکی تولیدکننده محتوای علمی
روژین رمضانی
دانشجوی پزشکی تولیدکننده محتوای علمی
صبا طهماسبی
دانشجوی پزشکی تولیدکننده محتوای علمی
نیما نعلینی
دانشجوی پزشکی تولیدکننده محتوای علمی
فریماه ذکریایی
دانشجوی پزشکی تولیدکننده محتوای علمی

گذشتگان

علی شیدایی
دکتری آمار زیستی تحلیلگر داده
شهاب الدین سرخیل
کارشناسی ارشد نرم افزار Back-end Developer
مریم خضریان
کارشناسی ارشد نرم افزار تحلیلگر نرم افزار
پریناز مهدی پور
دکتری آمار زیستی تحلیلگر داده
کیمیا گوهری
دکتری آمار زیستی تحلیلگر داده