حامیان

امکانات ویزیت
سامانه مصور سازی اطلاعات

ایجاد گزارش دلخواه با چند کلیک

با چند کلیک و در کوتاه ترین زمان ممکن گزارش مد نظر خود را از ملیاردها رکورد اطلاعاتی موجود در سامانه تهیه کنید.

به اشترک گذاری گراف ها

هر گرف یا نقشه را میتوانید با دوستان و همکاران خود در تمامی شبکه های اجتماعی به راحتی به اشتراک بگذارید.

امکان مقایسه شاخص ها

شما میتوانید شاخص ها را در شرایط مختلف و با فیلترهای مختلف در هر نوع گراف مقایسه کنید.

نمونه مصور سازی اطلاعات
علل مرگ در ایران از سال 1990 تا 2015

بار بیماری، جراحات و عوامل خطر در سطوح ملی و منطقه ای (نسباد)، یک تلاش قاعده مند برای تخمین میزان از دست دادن سلامت به دلیل بیماری ها، جراحات و عوامل خطر ، ابتدا در سطح ملی و سپس در سطوح منطقه ای با روش مقایسه و تعاریف بار جهانی بیماری های سال 2010می باشد. سیاست گذاران سلامت در سطوح ملی و منطقه ای، رهبران حوزه سلامت، محققان و شهروندان می توانند به طور مستقیم از برآوردهای تولید شده نسباد 2014 استفاده کنند. نسباد 2014 یک چشم انداز از وضعیت سلامت جمعیت در سراسر کشور برای مقایسه بار بیماری های مختلف و توزیع آنها به طور همزمان، فراهم می آورد. همچنین این مطالعه روند شیوع، انتشار و روند بار بیماری یا بار منتسب به 290 بیماری و حدود 60 عامل خطر و نرخ های نقصان و طبقه بندی اشتباه در سیستم ثبت مرگ و میر در سطوح ملی و فروملی از سال های 1990 تا 2014 برآورد خواهد کرد. برای انجام این مطالعه کارگاه های آموزشی مختلفی در زمینه آمارزیستی، بررسی روشمند و همچنین نرم افزار حرفه ای انجام شد. بانک های اطلاعات جامعی مانند نظام ثبت احوال و داده های ارزیابی های علمی به نحو سودمندی مورد استفاده قرار گرفت.

تعداد پروژه های مصور سازی شده

0

تعداد بازدید ها

0

تعداد رکورد های اطلاعاتی

0

ترجمان دانش چیست؟
سامانه مصورسازی اطلاعات

با در نظر گرفتن سرعت تولید اطلاعات و تنوع آن در همه حوزه ها، فرایند استخراج دانش از اطلاعات به روش سنتی فرایندی بسیار زمانبر و پرهزینه خواهد بود. علم مصور سازی اطلاعات کمک میکند تا محققان بتوانند تمامی حالات نتایج بدست آمده را در کمترین زمان بررسی کرده و روندها و مفاهیم موجود در اطلاعات را مشاهده نمایند. هدف ما در ویزیت ایجاد دسترسی به اطلاعات موجود و نتایج طرح های انجام شده است، با توجه به نحوه ارائه این اطلاعات که به صورت پویا انجام میشود این دسترسی توام با ایجاد دانشی در کاربران این سیستم خواهد شد. پس از ایجاد این دانش، مدیران میتوانند برنامه عملیاتی خود برای مداخلات را از طریق ابزار "تدوین برنامه عملیاتی" پیاده سازی کنند.

برای مطالعه بیشتر از ابزار طراحی برنامه مداخله استانی ما بازدید کنید.

اساتید در مورد ویزیت چه میگویند

داده ها خود را به ابزار قدرتمند تصمیم سازی تبدیل کنید

اگر شما اطلاعاتی دارید که تمایل به مصور سازی آن دارید، میتوانید اطلاعات خود را در قالب گراف های مد نظر خود و به صورت اثر بخش به شکل پویا و اثربخش ارائه دهید. کافیست روی دکمه زیر کلیک کرده و اطلاعات مد نظر را وارد نمایید. در ادامه برخی دیگر از خدمات ما در حوزه داده ها آمده است

  • پاک سازی داده ها
  • آنالیز اطلاعات و محاسبه ششاخص ها
  • تجمیع داده ها
  • ارائه نتایج با دسترسی محدود
  • ارائه نتایج به صورت عمومی
درخواست مصور سازی