نمودار ترند
ابزارهای مصورسازی اطلاعات در ویزیت

در این نمودار میتوان اطلاعات را بر اساس روند زمانی به صورت مقایسه ای بین چند استان،تک تک و هم چنین در سطح ملی بررسی کرد.در این نمودار نیز میتوانیم اطلاعات را به تفکیک (روستایی و شهری و هردو) و جنسیت(مرد و زن و هردو) تعیین و مشاهده کنیم.

زبان فارسی وگزارش گیری(با دو فرمت Excel و CSV) از این نمودار نیز امکان پذیر است.

در ادامه به مشاهده ی تصاویر این نمودار میپردازیم.

تصویر 1 - شیوع فشار خون بالا، ناحیه ی شهری ،مرد و زن
تصویر 2 - شیوع فشار خون بالا، ناحیه ی شهری، جنسیت زن
تصویر 3 - شیوع فشار خون بالا، جنسیت مرد، منطقه روستایی، فارسی، مقایسه با سطح ملی