بزرگترین رویداد تفسیر اطلاعات سلامت

فرصت همکاری و خلق ارزش با مرکز تحقیقات بیماریهای غیر واگیر دانشگاه علوم پزشکی تهران

(رتبه اول مراکز تحقیقاتی در جشنواره رازی طی چهارسال اخیر)

بزرگترین رویداد تفسیر اطلاعات سلامت

فرصت همکاری و خلق ارزش با مرکز تحقیقات بیماریهای غیر واگیر دانشگاه علوم پزشکی تهران

(رتبه اول مراکز تحقیقاتی حوزه سلامت در جشنواره رازی در چهار سال اخیر)

درباره رویداد ویزیت

سامانه ویزیت که در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات حوزه سلامت طراحی شده است حاوی چند صد ملیون گراف از وضعیت شاخص های حوزه سلامت در کشور است که با استفاده از علم مصور سازی اطلاعات سعی بر ارائه اثربخش این اطلاعات دارد. اطلاعاتی از قبیل عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر، بار بیماریها - علل مرگ و وضعیت سرطان بخشی از اطلاعات موجود در این سامانه است. در این رویداد قصد داریم با کمک شما دانشجویان حوزه سلامت روندها و الگوهایی که در این سامانه ارائه شده است را تحلیل و بررسی کنیم. نتایج این تحلیل در قالب پوستر، کار گرافیکی، انیمیشن و متن برای تیم داوری این رویداد ارسال شده و پس از داوری جوایزی برای تحلیل های برتر در نظر گرفته خواهد شد و حتی فرصت برای همکاری های بیشتر در طرح های کلان تحقیقاتی کشور فراهم خواهد شد.

مهلت شرکت در رویداد به پایان رسیده
زمان شروع رویداد بعدی
نحوه شرکت در رویداد

مراحل شرکت در این رویداد رقابتی

1. مشاهده شاخص ها

مراجعه به سامانه مصور سازی اطلاعات سلامت به آدرس vizit.report/competition2019

2. تفسیر اطلاعات

تفسیر یک الگوی خاص از اطلاعات ارائه شده در سامانه در قالب متن، فیلم، موشن گرافی و یا اینفوگرافیک

3. ارسال نتایج

ارسال نتایج از طریق ایمیل با عنوان “vizit competition” به آدرس event@rabit.info

مزایای شرکت در رویداد

توسط مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی تهران - رتبه اول مراکز تحقیقاتی در جشنواره رازی طی چهار سال اخیر
برخی از مزایای شرکت در این رویداد

ده جایزه ده میلیون ریالی برای ده تفسیر برتر
فرصت همکاری با مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی تهران
انتشار تمامی نتایج تایید شده توسط داوران، در سامانه ویزیت
تیم ارزیابی نتایج

داوری به گونه ای خواهد بود که نتایج کار حداقل توسط سه داور ارزیابی شده و سپس نفرات برتر نشخص شوند
تیم ارزیابی نتایج

فرشاد فرزادفر
دکتری بهداشت جهانی و جمعیتی Harvard School of Public Health
سعید شهراز
استادیار دانشگاه Tufts آمریکا
شهاب خطیب زاده
پژوهشگر بخش بهداشت عمومی دانشگاه هاروارد
افشین استوار
دانشیار- سرپرست مرکز تحقیقات استئوپروز اپیدمیولوژیست
داوود خلیلی
دکتری اپیدمیولوژی
مسعود امانلو
PHD داروسازی استاد گروه شیمی دارویی
فرید نجفی
دانشیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی
شهره نادری مقام
دکتری آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
مهرداد آزمین
دکتری بایومکانیک UCL
عرفان قاسمی
دکتری آمار زیستی دانشگاه شهید بهشتی
سحر سعیدی مقدم
کارشناس ارشد آمار زیستی دانشگاه شهید بهشتی

این اطلاعات در قالب سه پروؤه زیر ارائه شده اند که حاوی صدها ملیون گراف از وضعیت شاخص های مرتبط با سلامت کشور هستند
اطلاعاتی که باید تحلیل شوند

نسباد - علل مرگ میر در ایران دسترسی آزاد

NASBOD
نسباد

استپس - عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر دسترسی آزاد

Steps
استپس

سرطان - اطلاعات بروز سرطان دسترسی آزاد

Cancer
سرطان